Facebook

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


POBIERZ 1.

POBIERZ 2.


 


ANKIETA

dla osób zainteresowanych lokalem mieszkalnym w ramach programu

............................................„MIESZKANIE PLUS"

POBIERZ

,
,
,
,
,
,

--------------------------------------------------------

Informacja Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Data: 1-06-2015r.

 

Zarządzeniem nr 102/15 Burmistrza Gminy Kamień Pomorski z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Kamień Pomorski, ustala się wyoskość odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Kamień Pomorski w wysokości czynszu za dany lokal, ustalonego zgodnie z Zarządzeniem nr 57/13 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Kamień Pomorski. Zarządzenie wchodzi w życie 1 czerwca 2015 roku.

Małgorzata Gabryś-Kostur
Prezes KTBS 

Informacja prasowa

Od: Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Data: 30-01-2014r.

Informacja prasowa

Od: Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Data: 18 września 2013 r.

 

Rusza Internetowa Kartoteka Mieszkańca

 

Wygodnie, dyskretnie i szybko  – to główne zalety wprowadzonego przez Kamieńskie TBS systemu komunikacji z najemcami lokali komunalnych.

- Od tej pory każdy mieszkaniec lokalu gminnego będzie mógł na bieżąco kontrolować należności z tytułu opłat za najem lokalu, sprawdzać naliczenia za korzystanie z mediów i kontrolować swoje wpłaty. Informacja o zadłużeniu bądź nadpłacie dostępna będzie w zakładce ,,kartoteka konta’’ widocznej zaraz po zalogowaniu się użytkownika w systemie – wyjaśnia Anna Krupa, Główny Księgowy  Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. - W Internetowej Kartotece będziemy publikować również wszystkie informacje ważne dla mieszkańców, takie jak zmiany stawek za media oraz ogłoszenia i regulaminy.

 

Warunkami korzystania z tego udogodnienia są dostęp do komputera z Internetem
oraz osobiste odebranie kodu użytkownika i hasła do swojego konta w biurze Kamieńskiego TBS (ul. Kopernika 26). Zarówno mieszkańcy lokali komunalnych jak i członkowie wspólnot mieszkaniowych, których zarządcą jest KTBS, otrzymają indywidualne numery kont do wpłaty czynszu i bez wychodzenia z domu będą mogli regulować należności.

 

Każdy mieszkaniec nieruchomości będzie posiadał inny, unikalny kod użytkownika oraz hasło umożliwiające przeglądanie informacji dotyczących wyłącznie własnego lokalu.

 

Portal został stworzony przez PRO Virtus, firmę z którą KTBS współpracuje
w zakresie oprogramowania księgowego dla zasobu mieszkaniowego.

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 91 321 13 88.

Widok panelu użytkownika (wersja demonstracyjna)

po zalogowaniu pod adresem http://www.provirtus.pl/ikm/login.aspx:

 

 

KARTOTEKA MIESZKAŃCA
Asnyk Piotr
ul. Startowa 12/46
Wyloguj

 

KTBS
ul. Kopernika 26
72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 32 11 388

 

 

Ewidencję prowadzi:
KTBS
ul. Kopernika 26
72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 32 11 388

 

Rok:

 

 

Internetowa Kartoteka Mieszkańca

 

1.

Za pomocą Internetowej Kartoteki Mieszkańca możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi Twojej nieruchomości oraz Twojego lokalu.

2.

Na górze strony umieszczone są informacje teleadresowe Twojej Spółdzielni / Wspólnoty oraz podmiotu odpowiedzialnego za ewidencję księgową.

3.

Poniżej tych informacji umieszczone są linki do podstawowych funkcji Internetowej Kartoteki Mieszkańca:

4.

Kartoteka konta - informacje finansowe zawierające wyszczególnienie naliczonych opłat i zaksięgowanych wpłat wraz z informacją o saldzie.

4.1.

Opłaty - informacje o naliczonych opłatach, rozliczeniach mediów, itp. wraz z informacją o poszczególnych składnikach opłat.

4.2.

Rachunki bankowe - informacja o numerach rachunków bankowych, na które powinny być wnoszone opłaty.

4.3.

Dokumenty wewnętrzne - ważne dokumenty dotyczące Twojej spółdzielni / wspólnoty /nieruchomości (np. statut, regulaminy, uchwały, ogłoszenia, itp.).

 

 


 

 

 

Kamieńskie TBS Sp. z o.o. celem przejrzystości informacji  przedstawia pytania Redaktora jednego z dzienników lokalnych oraz udzielone odpowiedzi:

1. Jakie są plany remontowe TBS wobec przychodni na ten rok?

2. Czy w przychodni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych?

3. Czy to prawda, że TBS zwrócił się do właścicieli nocnej opieki lekarskiej z prośbą o udostępnienie takich toalet?

4. Jaki jest pomysł TBS na posiadanie takiej toalety?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1.

Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w bieżącym roku postawiło sobie za cel zakończenie kwestii formalnych pozwalających na sfinansowanie prac w budynku przychodni przy ul. Kopernika 26. W planach jest między innymi remont elewacji, ocieplenie i pokrycie papą stropodachu, wymiana stolarki okiennej, oraz być może, modernizacja systemu ogrzewania. Przewidywany termin realizacji inwestycji to 2014 rok.

Ad.2-4.

Odnośnie toalet informuję, iż Kamieńskie TBS prowadzi obecnie negocjacje z właścicielami nocnej opieki medycznej zmierzające do ustalenia sposobu finansowania, utrzymania czystości oraz udostępnienia do użytkowania toalety niepełnosprawnym pacjentom przychodni. Do tej pory, żadna z toalet dla pacjentów nie była przystosowana do ich szczególnych potrzeb. Właściciele nocnej opieki medycznej, w porozumieniu z zarządcą nieruchomości, rozpoczęli już przystosowywanie jednego z pomieszczeń na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców Kamienia.

 

 


 

Kamieńskie TBS Sp. z o.o prezentuje dokumenty potwierdzające sprawność techniczną budynku w Żółcienie 15:

- przeglądu budowlany,

- przegląd kominiarski- piecyki lokal nr 6

- przegląd kominiarski budynku

- przegląd gazowy

 

 

100 CZUJNIKÓW CZADU DLA LOKATORÓW MIESZKAŃ KOMUNALNYCH I SOCJALNYCH

Czad, czyli tlenek węgla, nie bez powodu został nazwany cichym zabójcą. Jest to silnie trujący gaz, bezbarwny i bezwonny nieco lżejszy od powietrza, przez co łatwo się z nim miesza i rozprzestrzenia za jego pośrednictwem. Jego właściwości sprawiają, że jest zupełnie niewyczuwalny dla człowieka.

W ubiegłym roku w całej Polsce 100 osób zmarło na skutek zatrucia czadem.

Wychodząc naprzeciw bezpieczeństwu lokatorów Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o ze środków własnych oraz dofinansowania od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. zakupiło 100 czujników czadu, w które wyposaży mieszkania komunalne i socjalne najbardziej narażone na ryzyko zatrucia. Urządzenia te poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie w okresie grzewczym.

Kontrola czujnika polega na cyklicznym pomiarze (co 30 sek.), stężenia tlenku węgla w powietrzu. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest optycznie (czerwona dioda LED) oraz akustycznie (głośny, pulsacyjny alarm dźwiękowy o sile 85dB).

Ponadto detektory posiadają przycisk Test umożliwiający sprawdzenie przez użytkownika prawidłowości działania urządzenia. Układ kontroli sprawności monitoruje na bieżąco min.: sensor, wewnętrzne obwody oraz stan baterii.

Detektory zasilane są bateryjnie, co gwarantuje ciągłość pracy urządzenia (co jest istotne w przypadku braku zasilania w sieci) jak również łatwość montażu we właściwym miejscu (odpowiednia wysokość i odległość od urządzenia).

Montaż detektorów odbywa się w pomieszczeniach, w których występuje potencjalne źródło tlenku węgla, czyli np. piec kaflowy, gazowy podgrzewacz wody.

Dzięki przedsięwzięciu KTBS Sp. z o.o. zostanie zminimalizowane ryzyko zaczadzenia w  mieszkaniach komunalnych i socjalnych a nasi lokatorzy będą czuć się bezpieczniej i bardziej komfortowo.

 

kamienskietbs.pl

 

 

Na mocy Uchwały nr XIX/239/11 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 16 grudnia 2011r.
Kamieńskie TBS sp. z o.o. przejęło od 01.01.2012r. zarządzanie i administrowanie:
- budynkami komunalnymi
- lokalami mieszkalnymi
- lokalami socjalnymi
INFORMACJA
OD DNIA 20.03.2012 (WTOREK) SIEDZIBA KAMIEŃSKIEGO TBS ZOSTANIE PRZENIESIONA DO BUDYNKU PRZYCHODNI (I PIĘTRO) PRZY UL. KOPERNIKA 26 W KAMIENIU POMORSKIM
  • Regulamin ustalania opłat


  • UWAGA!!!

    WPŁATY ZADŁUŻEŃ CZYNSZU WOBEC BYŁEGO ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
    (TJ. DO KOŃCA ROKU 2011) ZA NAJEM LOKALI KOMUNALNYCH I SOCJALNYCH  PROSIMY WPŁACAĆ NA KONTO:

    GMINA KAMIEŃ POMORSKI
    BGŻ 07 2030 0045 1110 0000 0239 7140

 


II PRZETARG NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO!!!

Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku  przy ul. Klasztornej 1 w Kamieniu Pomorskim.

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

UMOWA NAJMU

OŚWIADCZENIA

Formularz kontaktowy »

Informacje