Facebook

Informacje ogólne

W związku z przejęciem zarządzania lokalami komunalnymi Gminy Kamień Pomorski przez Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim uprzejmie informuję, iż od 2 stycznia 2012 roku wszelkie sprawy dotyczące lokali stanowiących własność komunalną proszę kierować do KTBS.

 

 

Kamieńskie TBS sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000350515 z siedzibą w Szczecinie przy ul. Królowej Korony Polskiej 31.

Spółka została zawiązana w dniu 8 września 2009 roku aktem notarialnym Rep A numer 4126/2009. Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 4 marca 2010 roku i od marca firma rozpoczęła działalność operacyjną.

Spółka została założona z kapitałem podstawowym 19 000 PLN, pokrytym gotówką. Założycielem i 100% udziałowcem jest Gmina Kamień Pomorski. W dniu 12 maja 2010 Burmistrz Kamienia Pomorskiego Zarządzeniem Nr 51/10 podjął decyzję o zwiększeniu kapitałów własnych do kwoty 500 000 PLN poprzez wniesienie gotówki. Gmina jako Właściciel zakłada dalsze zwiększenie kapitału poprzez aport działek budowlanych z przeznaczeniem na inwestycje realizowane przez spółkę.

Głównym przedmiotem działalności towarzystwa jest kupno, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, wynajem i dzierżawa nieruchomości oraz zarządzanie nieruchomościami. Firma została założona przez Gminę do realizacji zarówno projektów mieszkaniowych jak również innych zadań związanych z budownictwem i zarządzaniem substancją mieszkaniową.

Do kolejnych stawianych przez organ właścicielski zadań należy rozpoczęcie jeszcze w 2010 roku budowy przedszkola miejskiego, którego Kamieński TBS sp. z o.o. pozostawałby właścicielem i świadczyłby usługi z tytułu najmu na rzecz Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty.

 

 


II PRZETARG NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO!!!

Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku  przy ul. Klasztornej 1 w Kamieniu Pomorskim.

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

UMOWA NAJMU

OŚWIADCZENIA

Formularz kontaktowy »

Informacje