Facebook

Przetargi

 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn:

 

"Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach oraz lokalach należących do Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.   z siedzibą w Kamieniu Pomorskim albo budynkach i lokalach komunalnych zarządzanych przez Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.   z siedzibą w Kamieniu Pomorskim"

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu    PO TERMINIE

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PO TERMINIE

3. Załącznik nr 2 do siwz PO TERMINIE

4. Załącznik nr 4 do swiz PO TERMINIE

5. Załącznik nr 5 do siwz PO TERMINIE

6. Załącznik nr 1 do umowy PO TERMINIE

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn:

"Opracowanie dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą, w Kamieniu Pomorskim, który ma być zrealizowany w ramach społecznego budownictwa czynszowego i sfinansowany ze środków udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, koncepcji architektonicznej, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, oraz opinii geotechnicznej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wraz z  nadzorem autorskim".

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Załacznik nr 1 do siwz

4. Załącznik nr 2 do siwz

5. Załącznik nr 3 do siwz

6. Załacznik nr 4 do swiz

7. Załacznik nr 5 do siwz

8. Załącznik nr 6 do siwz

9. Załącznik nr 7 do siwz

10. Załacznik nr 8 do swiz

11. Załącznik nr 9 do siwz

12. Załącznik nr 10 do siwz

13. Załącznik nr 11 do siwz

14. Załącznik nr 12 do siwz

15. Załącznik nr 13 do siwz

UWAGA:

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 


Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszeni o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego przy ul. Klasztornej 1 w Kamieniu Pomorskim.

Ogłoszenie

 

 


 

 

Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Spółki, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 100/14

Ogłoszenie<<<<<---------

 

 

 

 


 

 

 

 

Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Spółki, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 100/14

Ogłoszenie<<<<<--------- PO TERMINIE

 

 

 

 


 

 

 

 

 

II PRZETARG NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku  przy ul. Klasztornej 1 w Kamieniu Pomorskim.

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU   PO TERMINIE

UMOWA NAJMU                        PO TERMINIE

OŚWIADCZENIA                       PO TERMINIE

 

 

 


 

 

 

 

Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Spółki, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 100/14

PO TERMINIE


Przetarg nieograniczony pn "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kopernika 26 w Kamieniu Pomorskim"

1. Ogłoszenie o zamówieniu PO TERMINIE OTWARCIA OFERT

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PO TERMINIE OTWARCIA OFERT

3. Załacznik nr 1 do siwz PO TERMINIE OTWARCIA OFERT

4. Załącznik nr 2 do siwz PO TERMINIE OTWARCIA OFERT

5. Załącznik nr 3 do siwz PO TERMINIE OTWARCIA OFERT

6. Załacznik nr 4 do swiz PO TERMINIE OTWARCIA OFERT

7. Załacznik nr 5 do siwz PO TERMINIE OTWARCIA OFERT

8. Załącznik nr 6 do siwz PO TERMINIE OTWARCIA OFERT

9. Załącznik nr 7 do siwz PO TERMINIE OTWARCIA OFERT

10. Załacznik nr 8 do swiz PO TERMINIE OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg nieograniczony pn "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kopernika 26 w Kamieniu Pomorskim"

1. Ogłoszenie o zamówieniu PO TERMINIE OTWARCIA OFERT

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PO TERMINIE OTWARCIA OFERT

3. Załącznik nr 1 do siwz PO TERMINIE OTWARCIA OFERT

4. Załącznik nr 2 do siwz PO TERMINIE OTWARCIA OFERT

5. Załącznik nr 3 do siwz PO TERMINIE OTWARCIA OFERT

6. Załącznik nr 4 do siwz PO TERMINIE OTWARCIA OFERT

7. Załącznik nr 5 do siwz PO TERMINIE OTWARCIA OFERT

8. Załącznik nr 6 do siwz PO TERMINIE OTWARCIA OFERT

9. Załącznik nr 7 do siwz PO TERMINIE OTWARCIA OFERT

10. Załacznik nr 8 do siwz PO TERMINIE OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o zakończonych przetargach znajdziesz w archiwum »


II PRZETARG NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO!!!

Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku  przy ul. Klasztornej 1 w Kamieniu Pomorskim.

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

UMOWA NAJMU

OŚWIADCZENIA

Formularz kontaktowy »

Informacje